Seaman Viking Varsity Boys Basketball vs. Highland Park

Seaman Viking Varsity Boys Basketball vs. Highland Park